top of page

ADEQUACIÓ DE LA NAU CENTRAL DEL RECINTE DE FABRA I COATS


 • Promotor: Ajuntament de Barcelona / Institut de Cultura de Barcelona

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Manuel Ruisánchez Capelastegui

 • Planurbs, SLP

 • Direcció execució obra:

 • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte Tècnic)

 • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic)

 • Montse Riera i Valenciano (Arquitecte Tècnic)

 • Col·laboradors:

 • Mateu Baylina i Torreano

 • Fabio Ferone (Ruisanchez Arquitectes)

 • Final d’obra Fases 1 i 2: Juliol 2011

 • Superfície: 17.982 m2

 • Pressupost: 7.239.922 euros

 

El vestíbul i el sistema de comunicacions verticals estan situats estratègicament en la junta entre els tres cossos que componen l’edifici, en una posició central per l’articulació de totes les activitats. Els elements de transport, ascensors i escales, ocupen el mínim de l’espai possible i es col·loquen en els llocs més òptims de la planta per tal de deixar la màxima superfície diàfana i il·luminada per al desenvolupament de l’ampli i complex programa d’usos que acollirà l’edifici.


A la planta baixa, com a prolongació del vestíbul i en part barrejant-se amb ell, el bar-lounge en funció de foyer ocupa la crugia nord a tot el llarg de la nau gran. És un espai obert, susceptible de diverses con guracions i mides, mitjançant sistemes de modulació i partició. Està equipat amb dos mòduls més específics per al seu funcionament, i connecta amb la terrassa exterior situada en el saló d’entrada


A les plantes superiors es desenvolupen els programes de creació i formació. La nau gran acull el gruix de les activitats. Les naus travesseres i davanteres, per les seves característiques i dimensions, que les fan més independents, acullen usos de suport i gestió del Centre i mantenen una relació més directa amb el públic que accedeixi a les plantes superiors. En la nau travessera, en planta segona, es situen les o cines de gestió del Centre. Aquest és un lloc idoni per la seva posició central dins de la secció de l’edifici. En aquestes naus petites, a la última planta, es col·loquen la sala de presentacions i el plató. Aquests espais són més diàfans pel fet d’estar sota coberta i la seva estructura pot estintolar-se ja que rep poca càrrega.
bottom of page