top of page

CEIP ANGELETA FERRER A MATARÓ

C/ Cosme Churruca 3, Mataró


 • Promotor: Departament d'Ensenyament / SSTT Maresme-Vallès Oriental

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Montserrat Garcia i Carceller

 • Carles Gelis Centeno

 • Col·laboradors:

 • Toyser, S.A. (Estudi topogràfic)

 • Mediterrània de Geoserveis (Estudi geotècnic)

 • Juncosa Sánchez Subirats (Enginyeria Instal·lacions)

 • BIS Arquitectes - David Garcia (Estructura)

 • Xavier Delgado Ferrer (Arquitecte tècnic - SiS)

 • Final d'obra: 2017

 • Superfície: 3.804,70 m2

 • Pressupost: 5.327.224,94 euros


 

La parcel·la se situa entre els carrers Lepant i Churruca, prop de l’Estació del Tren i alhora de la façana litoral de Mataró. Té un contorn irregular i prop de la vora nord-oest acull dos elements protegits una edificació de planta rectangular de 1.356 m2 (antiga Fàbrica Hijos de A. Fàbregas) i una xemeneia (xemeneia de ca (‘Arenas).

Per facilitar l’accés a l’escola i completar el sistema d’espais lliures del barri, el planejament va reservar una petita plaça oberta al carrer Churruca confrontada al porxo que enllaça amb l’Avinguda Jaume Recoder, la qual facilitarà les entrades i sortides a l’escola. Per afavorir les entrades a l’escola dels nens i nenes d’infantil, es proposa un accés alternatiu des del carrer Lepant on la tanca límit s’endarrereix per eixamplar la vorera en aquest espai i facilitar el pas de vianants en les hores d’entrada i sortida a l’escola. L’edifici del gimnàs i vestidors a la part sud del solar, per tal d’evitar el conflicte d’ombres, vistes, trossejament del pati,... Amb aquesta configuració el pati i la pista de l’escola tenen una estructura diàfana i unitària.

Segons el nostre criteri, l’estructura és l’element principal de la nau. Es tracta d’una configuració poc habitual en les tipologies fabrils del moment, formada per quatre vanos i tres fileres de pilars de fosa que suporten una jàssera de fusta.

Es projecta l’accés a la nau mitjançant l’obertura de dues finestres de la façana sud-est situades aproximadament a la meitat de la nau. El vestíbul separa l’administració, el menjador i la cuina de la resta de l’escola. Les aules d’infantil es distribueixen agrupades de dues en dues i orientades a sud-est, permetent agrupar els serveis i disposar d’una connexió directe entre pati i serveis. El passadís recull en un dels seus costats la filera de pilars del mig de la nau. A l’altre, amb orientació nord-oest, hi han les estances servidores; la biblioteca, la sala de professors, el despatx extern i les tutories de primària. En contacte amb aquestes es preveu construir un porxo d’estructura de fusta perquè protegeixi del sol i aixoplugui de la pluja, les activitats exteriors. Una franja de plantes arbustives de l’ample de la base de la xemeneia, limitarà les aules exteriors infantils a la vegada que les separarà del pati de primària.

En la distribució del programa dins l’edifici ens ha guiat el criteri deixar espais i punts de vista en els quals es puguin reconèixer les mides originals de la nau. Això passa al vestíbul d’entrada on es podrà tenir una visió de dues crugies en tota la seva profunditat. I a la planta primera on el passadís central tindrà la llargada de tota la nau.

bottom of page