top of page

ÀREA D'AIXOPLUC I TROBADA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPAL DE MATADEPERA

Promotor: Ajuntament de Matadepera

 • Autors:

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Montserrat Garcia i Carceller

 • Col·laboradors:

 • Josep Malgosa i Morera

 • Xavier Delgado i Ferrer

 • Josep Florencia (Estructura)

 • JSS (Enginyeria)

 • Josep Hevia (Fotografia)

 • Final d'Obra: Novembre 2015

 • Superfície construida: 346.50m2

 • PEC (sense iva): 190.028,47€

 • Cost m2= 548€

 

A la Zona Esportiva Municipal de Matadepera (ZEMM) es preveu que es vagin col·locant àrees esportives, com l’actual camp de futbol i el futur camp d’hoquei de gespa artificial; paral·lelament, s’ha redactat un projecte de implantació dels edificis que donen els diferents serveis a l’activitat esportiva; en aquest cas en concret, es tracta de l’espai d’accés i d’aixopluc i trobada a l’àrea del futbol, a més d’un petit bar i una zona pel control d’accés i la gestió administrativa.


Les variables d’intervenció que s’han plantejat a nivell projectual son derivades de un procés programàtic en permanent canvi i d’un entorn amb una potencialitat molt fràgil:


- D’una banda es vol endreçar els fluxos entre esportistes, públic i gestors d’activitats, tant en las situacions transitòries actuals, generades pels barracons que funcionen com a vestidors, com en les situacions definitives en un futur proper; fent compatible els requeriments específics de cada col·lectiu amb la necessitat d’aplegar-se en espais de trobada i relació.


- D’altre banda, també es vol posar en evidencia el millor de l’entorn, amb una implantació lleugera i reversible, amb un edifici sobre pilotis que no altera la topografia i permet generar varies tipologies d’espais d’aixopluc i d’umbracle a l’estiu. Es un edifici que esdevé a la vegada, un balcó panoràmic, un porxo, un umbracle, una terrassa, un lloc ideal per seguir les competicions tot gaudint del paisatge a l’aire lliure.bottom of page