top of page

90 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL | SANT FELIU DE LLOBREGAT

C/ General Manso -C/ Carles Buigas. St Feliu Llobregat

 • Promotor: IMPSOL

 • Autors:

 • BAMMP Arquitectes i Associats

 • Col·laboradors:

 • Xavier Delgado i Ferrer - Arquitecte Tècnic (SiS)

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • JSS (Enginyeria)

 • Lourdes Jansana (Fotògraf)

 • Final d’Obra: Març 2011

 • Superfície: 9.530 m2

 • Nom Habitatges: 90 habitatges

 

El projecte s’estructura amb tres nuclis de comunicació vertical exteriors, situats e l’espai interior, dels que a les plantes soterrani només n’arriba l’ascensor. Les plantes soterrani tenen 2 escales que comuniquen directament a l’espai exterior (a l’accés d’escala B i al carrer peatonal). Els accessos es realitzen des del c/ General Manso per tres punts del bloc 1 (escales A, B i C). Aquestes escales serveixen a ambdós blocs a través de passeres exteriors. La resta de la planta baixa la conformen locals comercials, espai per a E.T. i espai per a contenidors.


El bloc 1 consta de 4 plantes d’habitatges, amb un total de 40 vivendes. La seva distribució és:


- Escala A: 3 habitatges per planta

- Escala B: 3 habitatges per planta

- Escala C: 4 habitatges per planta


El bloc 2 consta de 5 plantes d’habitatges, amb un total de 50 vivendes. La seva distribució és:


- Escala A: 3 habitatges per planta -escala B: 3 habitatges per planta -escala C: 4 habitatges per planta


En total l’edifici consta de 90 habitatges classificats en 45 tipologies. El programa establert per als habitatges compren una sala-menjador amb cuina independent o sala-cuina; 1, 2 o 3 habitacions, un bany, un rebedor-distribuïdor, i terrassa exterior.

La disposició de les tipologies en planta es repeteix a totes les plantes d’habitatges excepte en PB i 1a del bloc 2, on es troben les tres vivendes adaptades a minusvàlids.


A excepció del conjunt tipològic B, que només presenta façana al carrer, tenen façana a l’espai interior i façana a carrer i disposen de ventilació creuada.

bottom of page