top of page

CEIP JONCADELLA

C/ de les Escoles. Sant Joan de Vilatorrada

 • Promotor: GISA

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • Mateu Baylina i Torreano

 • BAMMP Arquitectes i Associats

 • Col·laboradors:

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • PGI GRUP (Enginyeria Instal·lacions)

 • Final d'obra: 2010

 • Superfície d'edificació: 3.735,00 m2

 • Superfície urbanització: 6.255,15 m2

 • Pressupost: 3.153.219 €

 

La construcció d’aquest CEIP es duu a terme dins l’actual recinte del mateix centre. El solar queda delimitat a nord pel carrer de les Escoles, a l’est pel carrer del Cadí, a sud per un sòl de sistemes d’espais lliures i a l’oest pel CEIP Collbaix.

Al solar es troben diferents preexistències de l’escola actual: els edificis de l’aulari principal, de l’aulari infantil i del gimnàs. La proposta situa la nova edificació respectant les existents i l’emplaça a continuació de l’actual aulari infantil, sobre la pista poliesportiva. Amb aquesta nova disposició la pista poliesportiva es trasllada fins a l’extrem nord de la parcel·la, donant front longitudinalment al carrer de les Escoles. L’accés principal a l’escola es manté en el mateix lloc, al punt més alt del carrer. L’accés secundari per a càrrega i descàrrega de la cuina es situa a l’extrem nord-oest del solar, i a nivell de la plataforma de cota més baixa.

L’edifici de nova construcció s’avança fins alinear-se amb el vial a la zona d’accés, fent més visible l’edificació des del carrer. Just en el punt d’accés es fa un buidat de l’edifici en planta baixa que identifica el punt d’accés a l’escola. El porxo que genera facilita les entrades i sortides els dies de pluja.

Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació emmagatzemant i utilització d’energia solar, el nombre d’alumnes és de 450.

Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis tindran unes solucions constructives i d’aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km=0,70 W/m2K. Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposaran de vidres dobles o bé d’altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l’obertura.

bottom of page