top of page

CASA AV

C/ Llevant. Matadepera

  • Promotor: AV

  • Autor:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Col·laboradors:

  • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte Tècnic)

  • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic SiS)

  • BIS Arquitectes (Estructura)

  • Final Obra: Novembre 2005

  • Superfície: 362 m2

  • 1r Premi dels Premis Catalunya Construcció 2006

 

La casa està situada en la vesant sud del Turó d’El Pujol al nord de Matadepera en una franja de terreny estreta i llarga seguint les corbes de nivell. El terreny en sentit nord-sud té un fort pendent. La geometria i orografia del solar condicionen la implantació de la casa, així com la seva forma en planta i el seu volum. La casa es col·loca paral·lela a la pendent i es conforma com un paral·lel epípede de planta rectangular situat en la cota alta del terreny que és la d’accés.


Per a poder desenvolupar la majoria del programa residencial, en una sola planta, dos cinquenes parts del paral·lel epípede volen sobre el terreny de cota inferior. D’aquesta manera s’aconsegueix la plataforma horitzontal on ubicar l’habitatge i alhora s’allibera el terreny inferior d’edificació, creant-se una gran porxada que possibilita l’accés a la part semisoterrada de l’edifici on s’hi troba el garatge.


L’habitatge es desenvolupa en tres alçades: en la planta inferior hi ha el garatge, les instal·lacions i la sala de jocs, aquestes peces s’obren a l’exterior mitjançant un sistema de portes correderes que connecten amb la gran porxada abans mencionada.


L’economia és el principi rector que ha guiat la construcció d’aquest habitatge des del projecte inicials a completar la seva execució:

Economia Territorial, Economia Espacial, Economia Estructural, Economia Constructiva, Economia Executiva, Economia Energètica, Economia Formal i Economia Paisatgística.


La planta baixa, a nivell de carrer, acull el hall, la sala d’estar, el menjador, els dormitoris i les peces de servei (banys, cuina i sala de planxa). La planta baixa es distribueix per franges paral·leles a les façanes longitudinals. Sala d'estar, menjador i dormitoris sobre la façana sud, il·luminats i ventilats per una llarga finestra des de la qual es domina un magnífic paisatge que compren tot el Vallès i que té el mar com a fons.


El hall i les peces de servei estan adossades a la façana nord i s’articulen amb les peces principal per un passadís equipat amb armaris que recorren el centre de la casa. Aquestes peces estan il·luminades zenitalment a excepció de la cuina que com la zona d’estar s’obren a ponent a través d’un porxo cap al jardí.


A l’última planta, relacionant-se amb la sala d’estar per un doble espai que incorpora l’escala hi ha l’estudi i una terrassa semi-ocults dins del volum de l’edifici.
bottom of page