top of page

CENTRE DE DIA AMB RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN

C/ Camí Vells dels Francesos. Tiana

 • Promotor: Inversiones Brofar

 • Autors:

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Col·laboradors:

 • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte tècnic)

 • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic - SiS)

 • Josep Florència(Estructura)

 • Xavier Roca (Enginyeria Instal·lacions)

 • Final d’Obra: 2009

 • Superfície: 3.637 m2

 • Pressupost: 2.709.845 euros

 

El programa funcional o de necessitats de nit pel promotor és un programa complex que s’ha realitzat en diferents fases. La 1a fase, consta d’un 1r bloc més alt i un 2n bloc, més baix, units per un cos de PB.


El Bloc 1, el més alt, es troba situat paral·lel al C/ dels Vessants de Can Guinart i està format d’una planta soterrani, planta baixa i 3 plantes pis (3 plantes per sobre de la rasant del C/ dels Vessants de Can Guinart i 4 plantes per sobre de la rasant del Camí dels Francesos.


El Bloc 2, més baix i paral·lel a l’anterior, conté una planta soterrani uni cada amb la planta soterrani del Bloc1, desenvolupant-se aquesta connexió sota del volum intermig de planta baixa que conté el vestíbul d’accés projectat entre els dos blocs.


L’accés peatonal es situa tangent al volum del bloc mes alt, a través d’un porxo exterior. També es preveu un accés en cotxe des del carrer per tal d’apropar als usuaris a l’accés cobert peatonal i un accés rodat des del punt més baix de la parcel·la, que tanca la plataforma d’aparcament en superfície i el carrer de servei i manteniment més lligat a l’interior de parcel·la. El programa que conté la redacció d’aquesta fase de projecte executiu consisteix en una residència per a gent gran de 90 usuaris i centre de dia de 20 usuaris.

En PB, trobem tots els serveis comuns d’ús dels residents.


Els espais són més amplis, amb il·luminació i vistes, doncs es tracta d’activitats en grup com la sala de manualitats, la sala de rehabilitació i lectura... A la zona de darrera, menys lligada amb l’espai d’accés, hi trobem la zona d’administració.


La cuina, vinculada amb el menjador, també es situa en un lloc més preservat de les vistes, mantenint així una zona de càrrega i descàrrega d’aliments i deixalles amb accés rodat i peatonal, i gens vinculat als espais enjardinats de la parcel·la.

A la planta 1a d’habitacions hi ha la Unitat d’Alzheimer que, apro tant el desnivell del terreny, gaudeix de terrassa i àrea de lleure pròpia, segregada de la resta i amb bona orientació.

A les plantes superiors hi ha l’àmbit més privat, les habitacions i banys, i alguna sala de visites.


Finalment, la planta soterrani conté totes les peces de servei i personal intern de la residència.bottom of page