top of page

NOVA SEU DE LA FUNDACIÓ PRESIDENT AMAT. FUPAR

C/ Campiones Olímpiques. Terrassa

  • Promotor: Fundació President Amat Roumens (FUPAR)

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Col·laboradors:

  • Robert Brufau (Arquitecte - Estructura)

  • AB Enginyers (Instal·lacions)

  • Final d’Obra: 2004

  • Sup. construïda: 14.102 m2

  • Pressupost: 3.418.412 euros

 

Funcionalment, l’edifici acull les activitats de la Fundació President Amat Roumens (Fupar) i part de les de la Llar d’Ancianitat – Fundació Torres Falguera, amb la que es complementen. Les activitats més externes i amb més relació amb el públic es situen al llarg del nou carrer peatonal, que uneix el carrer de les Campiones Olímpiques amb el carrer Ancianitat. Part de les activitats es troben a l’aire lliure, en especial les de jardineria.


En l’interior, les activitats socials d’ensenyament i treball es situen en planta baixa, les activitats de direcció i administració en planta primera i les activitats de rentatge, aparcament i magatzems en soterrani.


La façana d’accés es troba situada en el carrer Campiones Olímpiques. Des d’ell s’accedeix al garatge i aparcament, als tallers i al carrer peatonal que travessa el solar.


L’edifici és una peça paral·lelepípede amb el costat llarg direccionat de llevant a ponent, seguint el carrer peatonal, i compost de dos cossos de dues i tres plantes articulats per un eix connector situat a un terç dels costats curts de l’edifici. A la banda nord d’aquest es situen els tallers en planta baixa i el garatge en planta soterrani.


La banda sud acull en PB el centre ocupacional, l’espai multifuncional específic i els serveis generals.

En la planta pis, l’administració, l’àrea de psicologia i els menjadors. La planta soterrani acull l’espai multifuncional comú i el magatzem de jardineria. El connector lineal entre els dos cossos fa de sistema de circulació i evacuació i de sistema d’instal·lacions i serveis. Està composat per passadissos, rampes, escales i ascensors que lliguen totes les plantes i les connecten amb el vestíbul general. El vestíbul general es situa en la part central de la façana principal, en posició perpendicular al connector lineal i disposa d’escala i ascensor.


La juxtaposició d’elements massissos de gran format amb elements vidrats de petita mida, en una composició apaïsada dóna lloc a una construcció reposada i alhora lleugera que no pretenen competir amb les de les edificacions veïnes (Llar d’Ancianitat – Fundació Torres Falguera i Estadi Municipal) molt més marcades sinó acompanyar i remarcar ambdos edificis.


L’edifici pren protagonisme dins del seu propi recinte, en l’exterior quan et trobes situat en el carrer peatonal que ell mateix conforma, i en l’interior, dins de les sales de grans dimensions ben proporcionades i ben il·luminades que al relacionar-se entre elles, esdevenen un espai de gran riquesa i confort tant espacial com visual.

bottom of page