top of page

REFORMA DE LA FÀBRICA FONT BATALLÉ

C/ del Vall, Terrassa.

 • Promotor: IMVIVSA

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • Joaquim Mompel i Frasno

 • Col·laboradors:

 • José Moran Madrigal (Arquitecte Tècnic)​​

 • Xavier Navarro (Estructura)

 • Final d’Obra: 2001

 • Sup. construïda: 11.157,60 m2

 • 1r Premi 1ª Biennal d'Arquitectura del Vallès

 

Es tracta de la renovació d’una petita part del centre de la ciutat de Terrassa, mitjançant la rehabilitació, reforma i nova construcció en l’àmbit de la Fàbrica Font Batallé (obra de l’arquitecte Lluís Muncunill, 1916), situada entre els carrers Doctor Cabanes i Del Vall.

L’opció escollida ha estat la de crear un lloc residencial que aprofités la doble condició de centralitat respecte la ciutat i de tranquil·litat que oferia l’interior de la illa on es troba la nau industrial.

La fàbrica Font Batallé conjuntament amb les Escoles Pies i la Fundació Busquets formen un conjunt històric d’arquitectures de certa rellevància dins la ciutat; que tant per la disposició dins una trama on l’espai públic és pràcticament inexistent, com per les edificacions annexes -poc respectuoses- es troben molt poc valorats. El projecte reconeix la fàbrica en el centre històric de la ciutat i regula la seva disposició envers aquest, configurant a l’entorn de la nau un nou espai públic/privat, que articula un àmbit residencial capaç de superar el rígid esquema de la trama urbana.

La inserció del nou àmbit residencial segueix la lògica d’implantació i parcel·lació industrial per la seva disposició, en dues barres estretes i llargues, que delimiten el buidatge de l’espai a l’entorn de la fàbrica. El buidat d’una part de l’illa es constitueix com a acte de revalorització de l’arquitectura preexistent i contribueix a permeabilitzar una trama més pensada com a suport de la indústria que com a via peatonal.

bottom of page