top of page

NOVA SEU DE LA CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA

C/ Arquímedes - C/ Blasco de Garay. Terrassa.

 • Promotor: Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Col·laboradors:

 • BOMA (Estructura)

 • Carles Jaén (Enginyeria)

 • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte Tècnic)

 • Xavier Delgado Ferrer (Arquitecte Tècnic - SiS)

 • Final d’Obra 1a fase: 1991

 • Final d’Obra 2a fase: 2008

 • Superfície edificació: 7.563 m2

 • Superfície ampliació: 756 m2

 • Pressupost: 5.093.586 euros

 

Després de ja quasi 13 anys d’ús, l’evolució de la Cambra com a entitat planteja un conjunt de reformes adreçades a adequar-se als serveis que l’entitat ofereix i a millorar l’entorn, l’accés i la imatge general que l’edifici dóna a la ciutat.

Aquests objectius s’han concentrat en tres àmbits d’actuació. D’una banda les petites reformes interiors per ajustar-se i millorar la capacitat i funcionalitat de l’edifici als nous temps.

Paral·lelament es proposa ampliar l’edifici en alçada dotant a l’espai situat sobre la coberta de connexió amb l’activitat de les plantes inferiors.

Finalment es contempla el redisseny de la urbanització exterior amb criteris de millora de l’accessibilitat per a tothom amb els espais de vorera a nivell i espais de protecció dels paraments de l’edifici mitjançant zones de defensa no trepitjables.

Tots aquests objectius es descriuen tot seguit de manera més concreta i desenvolupada en 3 àmbits d’actuació.

Àmbit 1: Es tracta de la millora dels accessos a l’edifici. Principalment la remodelació de l’entrada principal i frontal de l’edifici, tant des dels elements d’urbanització exterior, com la redistribució interior per conformar un vestíbul d’accés més adequat a les noves necessitats amb un espai en doble porta per optimitzar el control climàtic de l’aire interior, i amb entrada directa a l’espai d’atenció al públic connectat amb l’àmplia àrea de treball administratiu de la planta baixa. Així doncs, el Hall principal de l’edifici estarà afectat durant tota aquesta fase.

També s’inclou la resituació d’alguns arbres, la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat i la eliminació de la paret anunci actualment al costat de l’entrada.

Àmbit 2: Aquest contempla l’ampliació de l’edifici en alçada amb una nova planta que ocupa quelcom menys de la tercera part de la superfície de la coberta. En aquesta fase s’inclouen tamb´els elements de façana i coberta que contribuirà a dotar d’una relació amb els serveis que es presentin (instal·lació de rètols, pannells informatius, pantalles, etc...)

Àmbit 3: Aquesta fase contempla tots els treballs per adequar la planta primera als nous requeriments funcionals un cop inaugurada la nova planta tercera.


bottom of page