top of page

REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN ANGLADA PER A EQUIPAMENT DE BARRI

C/ Mare de Déu del Mar - Terrassa.

 • Promotor: Ajuntament de Terrassa

 • Autors:

 • Ferran Pont i Montaner

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Carles Gelis i Centeno

 • Direcció execució obra:

 • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte tècnic)

 • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte tècnic)

 • Coordinació de Seguretat i Salut:

 • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte tècnic)

 • Col·laboradors:

 • Josep Florència (Estructura)

 • Final d’Obra: 2009

 • Sup. construïda: 1.177 m2

 

La masia de Can Anglada, que dóna nom al barri, s’emplaça entre els carrers de la Mare de Déu del Carme i de la Mare de Déu del Mar. La Masia que data del segle XV està situada a la part alta del carener que dividia les aigües entre la Riera de les Arenes i el torrent que circulava per l’actual Avinguda de Barcelona. Al costat de la masia hi ha l’ermita romànica de Sant Cristòfol, que dóna nom també a la parròquia del barri (1955), situada més amunt, a la plaça de Ca n’Anglada.

La masia en el seu estat actual consta de planta baixa, primer i segon pis; i volumètricament està conformada per una construcció inicial a la que se li van afegir construccions posteriors. Actualment la comunicació entre la planta baixa i la planta pis es fa mitjançant una escala de dos trams, l’escala per accedir a la planta segona es situa en un altre punt de la planta.

A la planta baixa s’hi ha portat a terme algunes prospeccions arqueològiques.

Els forjats interiors són de bigues i enllatat de fusta i la coberta, de teula àrab.

Es planteja un esquema funcional que permeti adaptar-se al diferents usos possibles tot mantenint l’estructura original de la Masia.

L’accés principal a la masia es manté en el mateix lloc, a la façana de migdia. La sala a la qual s’accedeix es pren com a vestíbul, des d’aquest s’accedirà directament al nucli d’escala i ascensor situat al fons de la sala o alternativament es podrà accedir a la planta superior mitjançant l’escala annexa a al vestíbul. A la resta de planta es manté l’estructura de tancaments original retirant els afegits que es van fer en posterioritat.

A la planta pis del cos que té dues plantes amb front al carrer M. de Déu del Mar on s’ha creat un espai ampli per acollir activitats diverses, en aquest àmbit s’ha retirat el forjat del terra de les golfes. El forjat de coberta s’ha substituït per un nou forjat de bigues de fusta seguint la disposició i estructura actual. La meitat de l’àmbit l’ocupa un altell accessible des del nucli d’escala. Al cos annex de tres plantes es manté l’estructura de sales originals i s’acondiciona la terrassa exterior.

Els forjats dels sostres de les sales més grans es mantenen, a la seva part superior si ha construit una llosa de formigó que suportarà l’estat de càrregues previst, a la part inferior s’han mantingut les bigues de fusta, enllatat la rajola ceràmica.

Les façanes es mantenen en el seu estat tant per que fa a composició de forats com els remats de la coberta. Pel que fa a la façana nord aquesta s’ha modificat amb la construcció del nou nucli de comunicacions verticals.


bottom of page