top of page

CASAL AL BARRI DE SANT PERE

Passeig 22 de juliol. Terrassa.

 • Promotor: Ajuntament de Terrassa

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • Josep Malgosa i Morera

 • BAMMP Arquitectes i Associats

 • Col·laboradors:

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • Emilio Pérez (Instal·lacions)

 • Final d’Obra: 2003

 • Sup. construïda: 680,67 m2

 • Pressupost: 452.948 euros

 

Per les característiques del solar, que té una superfície molt superior a les necessitats del programa funcional, l’edifici s’ha pogut resoldre en la seva totalitat en planta baixa, creant patis interiors i reculades en façana que han contribuït a donar millors condicions d’il·luminació i ventilació a les peces del programa.

Per la mida de l’edifici, molt petit en relació a l’edificació residencial de l’AMU, s’ha desestimat l’opció volumètrica de “tapar” les mitgeres existents i s’ha preferit separar l’edificació mantenint les mitgeres actuals acabades amb obra vista tot generant una filera d’arbrat que fa de teló de fons del nou equipament. El fet que el Casal tingui façana al Passeig 22 de juliol, un eix amb molta contaminació acústica, ha condicionat la seva disposició volumètrica. L’equipament es recula en el cantó sud-est de la planta per generar un espai públic, lleugerament elevat respecte la rasant del Passeig, que allunya del soroll les estances obertes a sud i alhora recull el final del Parc del Nord.

El volum de la sala d’actes i exposicions, per la seva major dimensió es disposa lleugerament volat, sense cap obertura a carrer i obrint-se al pati interior amb una gran vidriera que per la seva orientació permet un bon control de la il·luminació. L’obertura de la sala gran al pati del Casal permet l’apropiació d’aquest per activitats que hagi ho requereixin.

L’edifici a l’interior s’articula en planta a l’entorn del vestíbul d’entrada. A partir d’aquest s’accedeix a la sala d’actes, la sala d’exposicions, la sala relacional i el passadís de l’aulari. Tant per la seva mida, la seva posició estratègica i pel fet de ser un lloc de treball permanent s’ha volgut donar al vestíbul unes condicions d’il·luminació òptimes creant una lluerna que reforça la il·luminació de l’espai d’atenció al públic, igualment el vestíbul s’obre al pati interior enjardinat.

S’han previst dos magatzems per al casal, un situat al costat dels serveis i l’altre s’ubica en planta soterrani sota l’escenari fix amb accés independent.

bottom of page