top of page

INSTAL·LACIÓ DE L'ESCULTURA "VARIANTE OVOIDE DE LA DESOCUPACIÓN DE LA ESFERA" A LA PLA

  • Promotor: Ayuntamiento de Bilbao

  • Autors:

Francesc Bacardit i SeguésManuel Ruisánchez Capelastegui (RUISANCHEZ Arquitectes)

  • Autor Escultura:

Jorge Oteiza

  • Final d’obra: 2002

  • Superfície àmbit: 975 m2

  • Pressupost: 365.000 €

Seleccionat Premis FAD 2003


 

La col·locació d’una peça escultòrica de gran mida en un punt tan central de la ciutat de Bilbao ha requerit d’una llarga reflexió sobre la seva ubicació concreta dins de l’àmbit definit.

Està ubicada davant l’accés principal de l’Ajuntament, és visible des del Puente del Ayuntamiento i des de la Ria on, al final del Paseo Campo Volantín està relacionat amb les noves obres monumentals de Bilbao que s’estan col·locant a tot el llarg de la Ría.

El projecte va elevar el paviment col·locant-lo a la rasant de les aceres del Paseo Campo del Volantín i del Puente del Ayuntamiento formant un pla inclinat que s’apropa a la Ría mitjançant una graderia que salva el desnivell entre els carrers i el marge de la Ría.

El nou paviment es va tractar de manera que es retallés una figura en planta mitjançant un canvi de material amb línies d’acer inoxidable i llum que conformessin una superficie més texturada, que a manera de gran alfombra pètrea, realcés la peça escultòrica.bottom of page