top of page

CONJUNT6 D'EDIFICIS PER A 88 HABITATGES DINS L'ÀMBIT DE LA CASA GERMAIN

Àmbit Casa Germain - Vallparadís. Terrassa

  • Promotor: Mobiral, S.L. - GDI-BCN Global, S.L.

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Jaume Armengol i Clotet

  • Col·laboradors:

  • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte Tècnic)

  • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic - SiS)

  • Final d’Obra: Novembre 2010

  • Superfície: 14.780,32 m2

  • Nom Habitatges: 88 habitatges

 

El solar té una superfície total aproximada de 2.958,49 m2. Té front de façana amb el carrers de Sant Valentí i amb el passatge interior de l’àmbit de casa Germain.

Els habitatges s’han construït en dos conjunts d’edificacions promogudes per dos diferents promotors. A façana Est-Oest tenim 56 habitatges promoguts pe MOBIRAL, SL i a façana Nord-Sud en trobem 32 promoguts per GDI-BCN GLOBAL, SL.

Els criteris funcionals i compositius dels primers habitatges queden descrits a continuació:

El bloc A està format per 41 habitatges, amb geometria quasi rectangular, el seu cantó llarg és paral·lel al carrer Mas Adei. Quatre de les cinc escales que el conformen tenen orientació est-oest, amb habitatges passants, permetent la ventilació creuada i també les vistes al parc de Vallparadís de tots els habitatges. La orientació de la 5a escala és nord-sud.

El bloc B té tres habitatges per planta, un orientat a nord, l’altra a sud i el tercer és passant.

El bloc C és un local comercial de tres plantes d’alçada, amb tres façanes molt diferenciades. La nord per tal de protegir-se dels veïns predomina la part opaca excepte la sortida d’emergència de l’aparcament. La façana de llevant i la sud són de vidre, parts transparents i parts translúcides.

Tots compleixen l’assoleiament dels criteris de sostenibilitat (1 hora de sol entre les 10 i les 14 hores al solstici d’hivern). I els habitatges són d’1, 2, 3 i 4 habitacions, amb cuines exteriors.

Els criteris funcionals i compositius dels edificis de GDI-BCN GLOBAL, SL són els següents:

El bloc B està format per 4 torres que es reparteixen un total de 32 habitatges. Cada torre conté un element vertical de comunicacions (ascensor), en el seu nucli, que permet l’accés a cada pis, tot i estar a diversos nivells. També es pot accedir a cada planta gràcies a les escales que es troben entre els blocs.

La geometria de la majoria dels habitatges és quasi rectangular i la seva orientació és nord-sud. Tots els habitatges de les escales 2-3 i 4 són passants, permetent la ventilació creuada i també les vistes al parc de Vallparadís. A l’escala 5 trobem algun habitatge amb orientació nord-est.

El bloc C és un local comercial de tres plantes d’alçada, amb tres façanes molt diferenciades. La nord per tal de protegir-se dels veïns predomina la part opaca excepte l’accés al local que serà vidriat. La façana de llevant i la sud són de vidre, parts transparents i parts translúcides.

Tots compleixen l’assoleiament dels criteris de sostenibilitat i els habitatges són d’una, dos, tres i quatre habitacions.

bottom of page