top of page

CENTRE RESIDENCIAL ASSISTENCIAL CAL GUARDIOLA

C/ Sant Antoni - C/ del Castell. Terrassa.

  • Promotor: Mútua de Terrassa

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Jaume Armengol i Clotet

  • Cesc Duran i Janer (DURAN Arquitectes)

  • Final d’Obra: 2002

  • Superfície: 15.795 m2

  • Pressupost: 7.296.208 euros

 

L’edifici es troba situat a la basant de ponent del Parc de Vallparadís en la seva cota alta. L’edifici dóna al Parc de Vallparadís a través del carrer del Castell des del que s’accedeix a l’aparcament. L’accés peatonal es fa des de la plaça de la Quadra de Vallparadís que es troba situada a nord de l’edifici i a la que s’accedeix des del carrer Sant Antoni i des del Parc de Vallparadís mitjançant un sistema de circulació mecànica vertical compost per un ascensor i una passera. L’entrada a l’edifici és una antiga nau modernista resta del Vapor Guardiola que ocupava l’emplaçament d’aquest edifici i de la plaça de la Quadra de Vallparadís del qual es conserva també la seva xemeneia.

L’edifici es composa de sis plantes: semisoterrani, on s’hi troben els magatzems, les cuines i les sales de gimnàs i recuperació que ventilen mitjançant un sistema de patis anglesos, situats a nord donant a la plaça de la Quadra de Vallparadís. La planta baixa amb l’accés abans mencionat de l’antiga nau modernista on es situa el centre de dia, les oficines, el menjador i una petita part de les habitacions. Les quatre plantes pis acullen la major part de les habitacions i els espais de servei i comuns situats a cada una de les plantes.

L’edifici està composat de diversos cossos. El principal és un paral·lelepíped amb la façana alineada a la plaça de la Quadra de Vallparadís. Juxtaposats amb el cos principal abans mencionat a més de l’edifici d’entrada hi ha una ala de generatriu corbada que dóna façana al carrer del Castell que té dues plantes menys que d’edifici principal.

Les façanes de l’edifici tenen una composició horitzontal amb predomini del buit a base de grans finestres rectangulars entre ampits i brancals d’obra ceràmica estucada.

L’edifici disposa de quatre plantes soterrades d’aparcament que donen servei als diferents edificis que en l’entorn proper composen el complex hospitalari de Terrassa.
bottom of page