top of page

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I CENTRE DE SALUT MENTAL AMB AJUDA A DROGODEPENDENTS

C/ Bèlgica - C/ Andorra. Igualada

  • Promotor: GISA

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Jaume Armengol i Clotet

  • Col·laboradors:

  • PGI Grup (Instal·lacions)

  • Final d’Obra: 2010

  • Superfície: 2.498 m2

  • Pressupost: 3.493.325 euros

 

El CAP se situa en un solar situat a la illa que es troba entre els carrers Bèlgica i Andorra i es situa a sota de la comissaria existent dels mossos d’esquadra, formant part d’aquesta peça que anirà encabint els diferents usos. Les mides del solar i l’extens i complex programa, condiciona la implantació del CAP al solar. La proposta apro ta totes les plantes edi cables, i respecta el passatge previst per connectar els carrers Bèlgica i Andorra i que divideix la illa transversalment. També ho apro ta per generar accessos separats als diferents usos del programa. Aquesta disposició facilita l’accés als usuaris de cada centre i l’apro tament màxim de la planta baixa minimitzant els passos i distribucions a l’interior. També servirà per potenciar l’ús d’aquest passatge com a espai urbà peatonal. Els tres accessos es situen en façanes diferents. La principal, la que dóna al carrer Bèlgica, conté l’accés més directe i immediat: el del CAP. La façana del passatge, conté el del Centre de Salut Mental, i la façana sud, molt més secundària i amagada, la del Centre de Seguiment de drogodependents i dispensació de la metadona. Aquests dos últims s’enfronten per a permetre la connexió entre les dues peces interiorment, però permet independitzar ambdos usos si cal.


Per tal de marcar les accessos visualment, les portes d’accés queden enretirades de l’alineació de façana, generant un petit porxo d’accés en tots tres casos.


L’edifici s’organitza en franges de programa: consultoris i despatxos tocant a façana, zones d’espera i pas, i a la part més central, el nucli de comunicacions verticals i lavabos. Aquesta homogeneïtat en la distribució facilita resituar les peces del programa segons les necessitats del personal del centre en cada moment.


Distribució del programa del CAP: La PB, conté l’àrea d’entrada, l’àrea administrativa, i l’àrea d’atenció urgent. Aquestes peces poden segregar-se de la resta, en cas necessari, donat la diferència d’horaris. La P1, hi ha l’àrea de medicina general i l’àrea de pediatria, que constitueixen la major part de sales de consulta i, per tant, la major part d’usuaris. La P2, conté l’àrea polivalent i l’àrea d’educació sanitària. I, la P3 amb l’àrea de personal sanitari i l’àrea d’emmagatzematge.


Distribució del programa de l’Àrea de Salut Mental: La PB consta de la recepció principal del centre i la sala d’espera general, molt relacionada amb l’espai públic exterior de pas (passatge peatonal). Això fa que l’interior de l’edifici participi de l’espai exterior i a l’inrevés. En quant a funcionament, aquesta peça a nivell de carrer, fa que els usuaris circulin controladament per l’edifici, doncs és el lloc d’estança i els usuaris de l’edifici només accedeixen a les plantes superiors quan el personal del centre així ho requereix.

bottom of page