top of page

PISCINES INTERIOR I EXTERIOR I CAMPS DE TENIS ATHC

Carretera de Castellar. Terrassa


 • Promotor: Atlètic Terrassa Hockey Club (ATHC)

 • Autors:

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Final d’obra: Novembre 2003

 • Superfície: 234 m2

 • Pressupost: 129.765 euros

 

El conjunt s’estructura en dos edificis connectats per un corredor que distribueix a totes les peces del programa funcional.


La intervenció en l’edifici que dóna façana a l’entrada de les instal·lacions ha estat una ampliació i reforma del que ja existia i conté l’àrea d’accés, l’administració, el control i els vestidors pels associats.


Darrera d’aquest edifici i lleugerament desplaçats es col·loca una nova edificació encaixada en el terreny a una cota mitja entre el nivell de vestidors i el de la piscina exterior. Es tracta d’un edifici, en contraposició amb l’anterior, molt més obert a l’exterior i en el que s’hi col·loquen les piscines, el gimnàs i uns vestidors per a visitants.


Per connectar els diferents nivells disposem d’unes escales i una rampa en els extrems de la piscina coberta i que permeten sortir a l’exterior on s’hi col·loca una piscina de clapoteig i la piscina existent.


Els criteris bàsics de composició de l’edificació són:

 • Impacte edificatori mínim de la superfície ampliada.

 • Integració dintre de l’ordenació general dels espais i sistemes del club.

 • Racionalització de la distribució de les estances i els seus accessos i circulacions.

 • Màxima relació amb l’entorn.

 • Integració dins un projecte d’execució que afecti el menys possible a les activitats normals del club.

 • Racionalització de les instal·lacions i de l’esquema del seu funcionament per tal de tenir control sobre totes les parts de seu recorregut.

 • Ús de materials que s’integrin correctament amb els ja emprats en l’edifici preexistent i que tinguin bona resposta en front l’ús.


bottom of page