top of page

CASA SC

C/ Rectoria. Terrassa

  • Promotor: SC

  • Autor:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Col·laboradors:

  • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte Tècnic)

  • Robert Brufau - BOMA (Estructura)

  • Final Obra: Abril 2004

  • Superfície: 289 m2

  • Finalista Premis FAD 2005

 

L’habitatge s’emplaça en el nucli històric de Sant Pere, a Terrassa, amb façana al carrer de la Rectoria i a un dels accessos per vianants al Parc del Vallparadís. Urbanísticament es troba dins del Pla Especial que regula l’antic poble de Sant Pere.

El solar sobre el qual s’ha construït l’habitatge té una planta trapezoïdal i està a cota del carrer de la Rectoria, el qual dóna un fort desnivell respecte al sòl del Parc del Vallparadís, pel seu costat sud.

L’habitatge es desenvolupa majo-ritàriament en planta baixa, on s’ubica l’entrada, el vestíbul, el hall, l’estar-menjador, la cuina, tres dormitoris, dos banys i un petit despatx. En aquesta planta, amb un lleuger desnivell respecte de la resta de peces, es situa el garatge. Un pati interior i el jardí donen a sud sobre el Parc de Vallparadís. En la planta altell, ocupant el sota de les teulades, hi ha dos espais previstos per al creixement futur dels usos de l’habitatge.

L’edifici s’organitza i composa a partir de dos cossos coberts a dues aigües que segueixen les alienacions de la mitgera veïna i de la façana de ponent. Entre ells i obrint-se cap a sud, apareix un espai que fa de junta en el qual s’ubica el pati interior, la cuina i la terrassa superior. La partició en dos cossos de l’edifici, permet donar llum a la part central de l’habitatge i resoldre amb cobertes ortogonals la forma trapezoïdal de la planta, de manera que la col·locació de la teula àrab, preceptiva en el Pla Especial, es realitzi sense talls ni aiguafons.

Exteriorment l’edifici és una peça tancada (per protegir-se del domini que la urbanització contigua produeix sobre el solar) en la qual s’expressen les cobertes a dues aigües. El tractament de les façanes es a base de paraments de formigó, abuixardat en el carrer de la Rectoria i llis com el dels exteriors ja existents en la façana de ponent. La façana al Parc de Vallparadís conserva el basament de manposteria de l’antiga edificació, la resta de façana s’ha recobert amb taulons de fusta que protegeixen un petit espai soterrani i que serveixen de tancament i barana del jardí superior. Els tancaments de la casa a l’exterior són de fusta natural, mitjançant portes corredisses i gelosies, i a l’interior amb paraments vidrats al voltant del pati.

Les dimensions i volums de l’edifici són resultat d’aplicar la normativa del Pla Especial, molt rígida en quan als gàlibs exterior i molt oberta en quan a la posició i disposició dels forjats interiors. Aquest joc entre un exterior rígid i tancat i un interior mogut i obert dota a l’habitatge d’una excel·lent llum i un gran confort espaial que el fan molt agradable.

bottom of page