top of page

EDIFICI PER A 66 HABITATGES DE LLOGUER PROTEGIT

Can Sant Joan. Rubí

  • Promotor: INCASOL

  • Autors:

  • BAMMP Arquitectes i Associats

  • Col·laboradors:

  • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic - SiS)

  • Final d’Obra: Febrer 2010

  • Superfície: 7.424 m2

  • Nom Habitatges: 66 habitatges

 

El projecte forma part del pla parcial del sector de transformació de Can Sant Joan, entre el traçat del Ferrocarril i la carretera que uneix els termes de Rubí i Sant Cugat, en els límits sud-est del Municipi.

Aquest sector es caracteritza, avui dia, per una topografia ondulant pròpia del Vallès Occidental amb grans modificacions degudes a l’execució de diferents infraestructures (tren, autopista, carretera a Sant Cugat) i amb barreja de teixits, tipologies edificatòries i volumetries de diverses formes i textures.

L’ordenació del planejament es configura mitjançant un conjunt de blocs residencials recolzats sobre el viari i els espais lliures.

La proposta planteja resoldre una cantonada del barri amb criteris de rigor i economia formal amb elements arquitectònics repetibles configurant un sistema integrat al teixit existent.

La tipologia reconeix les diferents orientacions d’ambdós blocs mitjançant una única solució compacta amb quatre unitats per replà amb escala completament oberta a l’exterior, gaudint així tots els habitatges de ventilació creuada. Els habitatges són de 2 dormitoris amb un total de 68 i la distribució es concentra al voltant d’uns nuclis servidors on es col·loquen cuines i banys. Tots els habitatges tenen un espai de terrassa a la sala d’estar per proporcionar una sensació d’amplitud de les estances interiors i alhora donar un bon comportament climàtic als habitatges.
bottom of page