EDIFICI PER A 39 HABITATGES AL CARRER PAU MARSAL

C/Pau Marsal. Terrassa

 • Promotor: Bastida Acces, S.L.

 • Autors:

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Col·laboradors:

 • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic - SiS)

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • Final d’Obra: Abril 2008

 • Superfície: 4.961,46 m2

 • Nom Habitatges: 39 habitatges

Dins una illa de tipologia d’eixample, de malla rectangular, trobem un solar que dóna discontínuament a un carrer i a una plaça, això fa que tot i tractar-se simultàniament en planta soterrani i baixa a partir d’aquesta, es transforma en dos volumetries diferents; tres plantes pis d’alçada per 25 metres d’amplada en el carrer; i cinc plantes pis a l’altra per 10 metres d’amplada donant a la Plaça Catalunya.

Només en l’interior d’illa es produeix un àmbit de relació entre els espais comuns i cada nucli d’escala. A la vegada que les dues façanes interiors constitueixen un conjunt volumètric que es llegeix com un edifici unitari on predominen les àmplies terrasses que donen a migdia.

En total es disposen 52 unitats petits habitatges distribuïts en dos nuclis independents formats per escales, ascensors i/o passeres. Es tracta d’un conjunt de densitat alta que en front de la racionalitat i contenció de les unitats, es proposen amplis espais de relació comunitaris privatius (passeres, solariums, piscina exterior, ...) per afavorir la relació i incrementar les prestacions de l’habitatge.

secretaria@bammp.com

C/del Vall 59, Terrassa

Tots els drets reservats.

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon
 • Negro Lugares Google Icono