top of page

EDIFICI PER A 82 HABITATGES A CAN ROCA II

  • Promotor: Inmobiliaria Aterba

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segues

  • Joaquim Mompel i Frasno

  • Antoni Salse i Capdevila

  • Final d’Obra: Febrer 2008

  • Superfície: 13.939 m2

  • Nom Habitatges: 82 habitatges

 

Dins l’àmbit del Pla Parcial de Can Roca II que desenvolupa un espai obert de Nord a Sud, es preveu la disposició de diverses edificacions paral·leles entre si i que, partint de l’alineació amb l’Avinguda del Parlament s’introdueixen, en diferents longituds, dins del parc.

Aquests dos edificis pretenen fer un diàleg amable amb el parc. Els colors utilitzats en façana, la regularitat de les seves obertures, la netedat de la seva definició geomètrica i el buidatge i transparència de la planta baixa, aconsegueixen donar tot el protagonisme a l’espai natural que els envolten.

El programa funcional dels edificis contempla la ubicació dels habitatges en plantes pis, però les plantes baixes i fins i tot en planta primera, hi podem trobar activitat comercial i comunitària amb piscina i jocs per a nens. Aquestes parts comunitàries són privatives per a cada conjunt de propietaris i són els espais d’ús intermig entre l’habitatge particular i el parc urbà públic del voltant.

Les plantes terminals s’han resolt amb especial cura per agrupar i minimitzar l’impacte visual de les instal·lacions tot geometritzant la ubicació dels seus elements (tendals, maquinària, plaques solars, xemeneies, canonades, ...) tots ells construïts dins de recintes que els acullen ordenadament.

bottom of page