top of page

CASA A2XM

C/ Olesa. Matadepera.

  • Promotor: A2XM

  • Autor:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Anna Griera i Artigas

  • Col·laboradors:

  • Jordi Avilés (Arquitecte Tècnic)

  • BIS Arquitectes (Estructura)

  • Final Obra: Gener 2004

  • Superfície: 400,15 m2

  • Finalista 3a Biennal d'Arquitectura del Vallès 2005

 

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat situat en una parcel·la de forma allargada orientada a nord sud. La parcel·la presenta una orografia en pendent seguint l’orientació. Pel programa d’ús, l’edifici es descompon en dos cossos clarament diferenciats amb una macla de contacte. El cos principal, en forma de cub, acull la major part del programa, mentre que el cos paral·lelepíped pren un paper secundari que té a veure amb la inserció de l’edifici en el terreny. La disposició dels dos cossos i la seva juxtaposició donen una sèrie d’espais exteriors al voltant de la casa que organitzen el jardí i els accessos.

El garatge es troba sota el cub principal, que vola per damunt d’ell. En planta baixa i primera el cub acull la sala, la cuina, el dormitori principal i l’estudi amb els seus espais servidors. El paral·lelepíped acull la zona d’invitats i serveis annexes. Perpendicularment a aquest es situa un petit pavelló soterrat que acull la piscina i la sauna.

Formalment l’edifici es caracteritza per la seva puresa i abstracció que contrasta amb la vegetació i l’entorn de la parcel·la. Les peces, de geometria precisa, estan construïdes en formigó vist al igual que els murs de contenció del jardí, donant unitat al conjunt.

Els materials utilitzats són formigó, vidre i tancaments de fusta. Les façanes són de formigó, blanc en el cub i gris en el paral·lepíped.

El cub té amb grans obertures de vidre fix i de fusteria corredissa d’alumini gris. A les cantonades la fusteria corre cap a l’exterior per emfatitzar el trencament del cub i la penetració de l’exterior cap a l’interior. En el paral·lelepíped les obertures a est són petites per tal de respondre a la seva situació de mitgera. Aquest volum s’obra comple-tament amb una vidriera cap al pati interior. El pavelló que conté la piscina i la sauna queda integrat totalment en el terreny salvant el desnivell entre la part posterior i el pati interior. Les dimensions de les diferents obertures responen al programa que hi ha al darrera. Els paraments i divisions interiors, així com les portes, que són corredisses, no toquen al sostre per tal de donar continuïtat visual i espaial.

Les cobertes són planes acabades amb graves en tots dos cossos. En la coberta del paral·lelepíped es construeix una plataforma de fusta que s’allarga cap al pati posterior creant un circuit entre el cub i el pati. El menjador queda protegit del sol de migdia per un voladís que forma part del mateix cub i crea un espai d’ombra entre l’exterior i l’interior. El paral·lelepíped queda protegit del sol de ponent per un voladís molt baix que forma un recorregut cobert al llarg del pati. El tancament de la piscina és un parament de vidre plegable al màxim per tal d’obrir-la a l’estiu i tancar-la a l’hivern.

bottom of page